Farská púť vo Svätej zemi – 2017

Getsemany (06.11.2017): Prehliadka Getsemanskej záhrady, Kostola Hrobu Panny Márie, Jaskyne Zatknutia a svätá omša v Getsemanskej bazilike (Bazilika Agónie). Svätú omšu celebroval: Mgr. Robert Masicza, farár vo Štvrtku na Ostrove.
Farská púť v Jordánsku – Petra (09.11.2017)
Farská púť vo Svätej zemi – Betlehem (07.11.2017):
Jeruzalem (06.11.2017 – 08.11.2017): Pater Noster, Dominus Flevit, Skalný dóm, Múr nárekov, Večeradlo, Hrobka kráľa Dávida, Kostol usnutia Panny Márie, Svätý Peter in Galikantu, Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Bazilika navštívenia Panny Márie, Betfage, Betánia – Kostol sv. Lazara, Bazilika Božieho hrobu a Kalvária. Svätá omša v Kostole sv. Lazara, svätú omšu celebroval: Mgr. Robert Masicza, farár vo Štvrtku na Ostrove.
Nazaret, Kána Galilejská a Hora Tábor (10.11.2017): Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská a Kostol Premenenia Pána. Svätá omša v Káne Galilejskej, kde si manželia obnovili manželské sľuby.
Svätú omšu celebroval: Mgr. Robert Masicza, farár vo Štvrtku na Ostrove.
Kafarnaum, Tabgha, Hora Blahoslavenstiev a Genezaretské jazero (11.11.2017): Kafarnaum, Dom sv. Petra, Kostol primátu sv. Petra, Kostol rozmnoženia chlebov a rýb, Kostol Blahoslavenstiev a Genezaretské jazero. Svätá omša na Hore Blahoslavenstiev. Svätú omšu celebroval: Mgr. Robert Masicza, farár vo Štvrtku na Ostrove.
Rieka Jordán – obnovenie krstných sľubov, Mŕtve more, Červené more a Sea Level (08.11.2017 – 09.11.2017).