Úradné hodiny

Utorok – Piatok: Po večernej sv. omši
Streda: 16,30 – 17,30

V súrnom prípade kedykoľvek.

Štatistiky