Rada farnosti

Členovia hospodárskej rady farnosti 2012 – 2017

  • Fülöp Rezső (Čakany)
  • Józan Horváth Gabriela
  • Kállay Károly
  • Kállay András
  • Lazík Károly
  • Nagy Tibor
  • Sukič Klára
  • Szerda Tamás (Mierovo)
  • Valacsay Szilveszter

 

Zmluva o diele – oprava lavíc