POŽEHNANIE ZÁSTAVY PANNY MÁRIE 2019

BOŽIE TELO 2019

POŽEHNANIE ZÁSTAVY SVÄTEJ RODINY 2019

VEĽKÁ NOC 2019

KURZ LEKTOROV 2019

ACIÉS 2019

NOVOROČNÝ KONCERT 2019

VIANOCE 2018

VŠETKÝCH SVÄTÝCH 2018

POKLONA OLTÁRNEJ SVIATOST 2018

Marianka 2018

POŽEHNANIE SOCHY PANNY MÁRIE 2018

POŽEHNANIE ZÁSTAVY SVÄTÉHO JAKUBA 2018

1. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA 2018

POŽEHNANIE NOVÉHO VEĽKÉHO KRÍŽA 2018

PARK KOSTOL SV. JAKUBA 2018

PÚŤ: CSORNA – SOPRON – NEUNKIRCHEN 2018

Medzinárodná púť miništrantov Rím 2018

SVÄTÁ OMŠA ZA ŽIVOT 2018

SVIATOK SVÄTÉHO JAKUBA APOŠTOLA 2018

SVÄTÁ OMŠA V DEŇ OTCOV 2018

BOŽIE TELO 2018

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 2018

LORETTO A FRAUENKIRCHEN 2018

PLODY PÔSTNEHO SEBAZAPRENIA 2018

Veľkonočná slávnostná svätá omša 2018

Veľkonočná vigília 2018

Veľký piatok – Krížová cesta 2018

Veľký piatok 2018

Zelený štvrtok 2018

Kvetná nedeľa 2018

Fašiangový maškarný ples 2018

Fašiangová detská omša 2018

Vianočný koncert 2017

Narodenie Pána 2017

Omša vo svätej noci 2017

Mikuláš 2017

Ocenenenie za príkladnú obnovu Kostola sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove 2017

Farská púť vo Svätej zemi – 2017

Poklona Oltárnej Sviatosti 2017

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM 2017

ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM 2017

Slávnostná hodová svätá omša 2017

Slávnosť konsekrácie kostola a oltára 2017

Svätá omša ku cti svätej Márie Goretti, panny a mučenice

Svätá omša ku cti Blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice

Svätá omša ku cti svätého Jána Almužníka

Banská Bystrica 2017

Staré Hory 2017

Hronský Beňadik 2017

Svätého Jakuba 2017

Omša a procesia k sviatku Božieho tela 2017

1.prijímanie 2017

Sviatosť birmovania 2017

Kostol svätého Martina a návštevnícke centrum

Katedrála Panny Marie v Szombathely – prechádzka po stopách Sv. Martina

Kostol v obci Ják v maďarsku.

Veľkonočná nedeľa 2017

Veľkonočná vigília 2017

Krížová cesta Veľký piatok 2017

Veľký piatok – Pašie 2017

Kvetná nedeľa – Pašie 2017

Kráľovná apoštolov Curia 2017

Fašiangový maškarný ples 2017

Fašiangová svätá liturgia 2017

Trojkráľový koncert 2017

Vianočná svätá omša v priamom prenose na Slovenskom rozhlase

Sviatok Kristovho Tela a Krvi 2016

Prvé prijímanie 2016

Koncert umelcov z Moskvy

Vianočný koncert 3.1.2016

Požehnanie kostolnej brány

Elias Vella 2015

Birmovka 2015

Organový koncert 2015

Posvätenie vitráží kostola 2015

Kostol svätého Michala v Čakanoch 2015

Sviatok Kristovho Tela a Krvi 2015

Mariazell 2015

Veľkonočná vigília 2015

Veľký piatok 2015

Maškarný bál 2015

Vianočný organový koncert 2014

Vianoce 2014

Misie 2014

Oprava strechy kostola

Oslava žatvy 2014

Kostol svätého Jakuba vo Štvrtku na Ostrove

Sviatok Kristovho Tela a Krvi 2014

Prvé sväté prijímanie 2014

Kostol svätého Michala v Čakanoch 2014

Posvätenie kostola a oltára v Čakanoch

Šaštín 2014

Veľkonočná vigília 2014

Veľký piatok 2014

Maškarný bál 2014

Vianočný koncert 2013

Vianoce 2013

Mikuláš 2013

Birmovka 2013

Marianka 2013

Vodná túra 2013

Zsámbék 2013

Topoľčianky 2013

Požehnanie novej budovy farnosti

Sviatok Kristovho Tela a Krvi 2013

ACIES 2013

Veľkonočná vigília 2013

Veľký piatok 2013

Novoročný koncert 2013

Matranské Vráble 2012