Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť pomazania chorých sa v našej farnosti vysluhuje dva krát do roka počas tzv. veľkého spovedania. Pred vianocami v sobotu pred 4. adventnou nedeľou a v sobotu pred Kvetnou nedeľou 10,00 – 12,00.(o 11,00 je svätá omša spojená s vysluhovaním pomazania chorých, ktorí sú na svätej omši).

Okrem toho kedykoľvek podľa dohody, pri zhoršení stavu, pri smrteľnej chorobe. V Súrnych prípadoch kedykoľvek na zavolanie 24 hodín denne. Nemajte strach volať kňaza ku chorému. Veľmi to potrebuje. Strach nie je na mieste!!!

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)