História kostola

Patrocínium: sv. Jakuba staršieho

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: uprostred obce pod úrovňou okolitého terénu

Stručný popis: dvojloďový pôvodne románsky kostolík s dvoma západnými vežami a gotickým polygonálnym presbytériom

História

Pôvodný kostol bol jednoloďový s plochým stropom, dvoma vežami a apsidou zatiaľ neznámej podoby. Materiál tvorí v prevažnej miere tehla, kombinovaná je však aj s kameňom (základy, spodná časť veží a i.).

V 14. storočí bola apsida nahradená polygonálnym presbytériom. V roku 1485, ako o tom svedčí letopočet v nadpraží južného portálu, bol kostol rozšírený o južnú loď. Tú však, možno kvôli problémom so statikou, po krátkom čase odstránili (jej pôdorys je dnes vyznačený v dlažbe). Zemetrasenie v roku 1590 s epicentrom v Komárne postihlo ťažko aj Kostol sv. Jakuba. Narušená statika viedla k zrúteniu severnej veže, ktorú v vystavali nanovo. Pôvodne jednoloďový priestor kostola zmenili vložením dvoch stredových stĺpov na dvojloďový. Súčasne bola pristavaná aj severná bočná loď a k južnej veži dvojpodlažnú prístavbu štvorcového pôdorysu.

K úpravám došlo ešte aj v 60. a 70. rokoch 20. storočia, kedy bola odstránená neogotická južná predsieň a znovu sa otvorilo prvé podlažie južnej veže dvojicou združených okien.

Zaujímavosti

– Zasvätenie tohto kostola sv. Jakubovi staršiemu je u tohto apoštola najstaršie doložené na Slovensku (prvá písomná zmienka z roku 1333).

– Poloha kostolíka dokumentuje stav úrovne terénu v dobe jeho postavenie. Okolitý terén sa pribúdaním kultúrnych vrstiev postupom stáročí zvyšoval.

– Na západnom priečelí sa nachádza vzácny románsky ústupkový portál, ktorého tympanón je ozdobený reliéfom v tvare trojlístka lemovaného ozdobným ornamentom – diamantovaním.

– Vo výške korunnej rímse v juhovýchodnom nároží sa zachovala neskororománska podstrešná konzola v tvare hlavy barana, ktorá plnila ochrannú, zlo odháňajúcu funkciu. Podobné plastiky nájdeme aj na románskych kostoloch v Bernolákove (hlava býka) a Boldogu (hlava leva) či Svinici (hlava býka či prasaťa).

– V širšom okolí kostolíka stála románska rotunda, dnes už zaniknutá. Slúžila asi ako karner. Jej podobu ani polohu zatiaľ nepoznáme. Vieme o nej len z archívnych prameňov, podľa ktorých stála južne od kostola a v roku 1714 sa spomína ako kaplnka sv. Kríža.

– Virtuálna prehliadka na virtualtravel.sk.

– Románske kostolíky stoja aj v susedných Hubiciach a Mierove.

Zdroj: aspida.sk