Sviatosť birmovania

Podmienky pre prijatie sviatosti birmovania:  

KANDIDÁT NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA

  1. Musí byť pokrstený, ale nepobirmovaný.
  2. Musí byť v stave milosti, vhodne poučený a schopný obnoviť krstné sľuby.

BIRMOVNÝ RODIČ

  • Birmovný rodič má spĺňať podmienky platné pre krstných rodičov.
  • Každý birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa má starať, aby si pobirmovaný verne plnil povinnosti, súvisiace s touto sviatosťou.
  • Cirkev doporučuje, aby birmovným rodičom bol jeden z krstných rodičov.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)