Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (svätá spoveď) sa v našom kostole vysluhuje pred každou svätou omšou, na požiadanie aj po nej, alebo podľa dohody v iný čas.

Dva krát do roka je tzv. veľké spovedanie. Pred vianocami v sobotu pred 4. adventnou nedeľou a v sobotu pred Kvetnou nedeľou 10,00 – 12,00.(o 11,00 je svätá omša spojená s vysluhovaním pomazania chorých, ktorí sú na svätej omši).

Okrem toho je možnosť sviatosti zmierenia v súrnych prípadoch kedykoľvek 24 hodín denne.

SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC)