Zelený štvrtok 2018

Omša na pamiatku PÁNOVEJ VEČERE v Kostole sv. Jakuba dňa 29. marca 2018.
Foto: JUDr. Franó Szilvia. Fotografie vo väčšom rozlíšení nájdete na Flickr..