Veľký piatok – Krížová cesta 2018

Krížová cesta v obci so sviečkami dňa 30. marca 2018.
Foto: JUDr. Franó Szilvia. Fotografie vo väčšom rozlíšení nájdete na Flickr..