POŽEHNANIE ZÁSTAVY SVÄTEJ RODINY 2019

Požehnanie Zástavy Svätej Rodiny na slávnostnej svätej omši Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Rímskokatolíckom Kostole sv. Jakuba Štvrtok na Ostrove dňa 20. júna 2019.
Svätú omšu celebroval: Mgr. Robert Masicza, farár vo Štvrtku na Ostrove.