POŽEHNANIE NOVÉHO VEĽKÉHO KRÍŽA 2018

Požehnanie nového VEĽKÉHO KRÍŽA a obnovených kňazských hrobov – vdp. Adolf Pázmány a vdp. Lajos Simon v Obecnom cintoríne na slávnosť sviatku Povýšenia Svätého kríža (14.09.2018). Fotografie vo väčšom rozlíšení nájdete na Flickr..