Posvätenie kostola a oltára v Čakanoch

21. júna 2014. Fotografie vo väčšom rozlíšení nájdete na Flickr.
http://youtu.be/odqBKUanbzM