PLODY PÔSTNEHO SEBAZAPRENIA 2018

Farnosť sv. Jakuba Štvrtok na Ostrove aj v tomto roku pokračoval v projekte: “PLODY PÔSTNEHO SEBAZAPRENIA”, t.j. v zbierke potravín. Tieto potraviny a ďalšie veci na konci pôstneho obdobia sme dňa 27. marca 2018 zaniesli pre detský domov františkána CSABA BÖJTE do Rumunska.
PÁN BOH ZAPLAŤ ZA MILODARY! Fotó: Lazík Ágnes. Fotografie vo väčšom rozlíšení nájdete na Flickr..