PARK KOSTOL SV. JAKUBA 2018

Úprava parku Kostola sv. Jakuba bola dokončená. Finančne podporovaná Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky.

Fotografie vo väčšom rozlíšení nájdete na Flickr..