Omša vo svätej noci 2017

SLÁVNOSTNÉ ZVONENIE KOSTOLNÝCH ZVONOV 24. decembra 2017 o 18.00 hodine.

Omša vo svätej noci v Kostole sv. Jakuba dňa 24. decembra 2017 o 22.00 hodine.  Foto: JUDr. Silvia Franó